torsdag, juni 15, 2006

Naturskyddsföreningen sågar centerpartiet

Svenska naturskyddsföreningen sågar alliansens energiuppgörelse. En uppgörelse som enligt Annie är "präglad av centerpartiet" får alltså av Sveriges främsta miljöorganisation mycket stor kritik. Anmärkningsvärt och ett tydligt tecken på att centerpartiet rör sig från att ha varit ett eventuellt grönt parti till att bli ett av det gråa blockets betongfundament.

SNF skriver:
"Innehållet i deras utspel bekräftar bara den politik som SNF kritiserar i rapporten "Sagt och gjort". Kärnkraften placeras i fortsatt dödläge. Den gröna skatteväxlingen avbryts och utsläppshandeln anpassas efter industrins konkurrenskraft istället för behovet att komma till rätta med miljöproblemen. Inga nya effektiva styrmedel presenteras för att minska klimatpåverkan och ställa om energiproduktionen till en långsiktighållbarhet."

Slutsatsen blir självklar:
"Det som presenteras är inte en energipolitik som är bra för miljön, men den är inte heller bra för sveriges industri eller konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, generalsekreterare, SNF, som också påpekar att industrin behöver - precis som de borgerliga själva ofta påpekar - långsiktiga och tydliga spelregler, inte en luftig kompromiss för att ro hem valsegern ochklara de närmaste fyra åren utan kärnkraftsgräl."

Centerpartiet framställer energiuppgörelsen som en seger, att alliansen gått in på Centerpartiets linje vad gäller miljö- och energipolitik. Så är det antagligen också. Tyvärr är dock Centerpartiets linje inte längre särskilt grön. Svenska Naturskyddsföreningens granskning visar också tydligt att det bara finns ett grönt alternativ i riksdagen: Miljöpartiet, de gröna.

Läs hela pressmeddelandet här.
Läs SNF:s granskning av partiernas miljöpolitik här

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

7 kommentarer:

Tobias Schelin sa...

Det är fint att så många faller för en organisation vars högsta höns (Mikael Karlsson) startade begreppet om "Grön skatteväxling", vad jag vet.

Tomas Melin sa...

Skulle det vara en nackdel?

F.ö. har ju även Karin Pilsäter gjort anspråk på begreppet...

Petter Hedberg sa...

SNF är dock otroligt tama i sin kritik mot regeringen. Så tama att man med rätta kan kritisera om deras kritik är partipolitiskt färgad. Person har pratat om ett Grönt folkhem ända sedan han tillträde, men det borde vara klart för alla att detta att han har misslyckats kapitalt med dett som Sveriges Radios program kalliber tidigare granskat. I dagsläget är inte kärnkraften det stora hotet. Den som tror det är okunnig om hur snabbt klimatförändringen redan har skett och hur det kommer se ut 2050.

http://theorchidblog.blogspot.com

Tomas Melin sa...

Petter. Har du tittat på den senaste granskningen? Kritiken mot socialdemokraterna är hård, och visar på att det gröna folkhemmet är retorik mer än praktik.

F.ö. så hänger klimatfrågan och energifrågan ihop. Den som inte inser det har nog inte förstått något av endera.

globaljuggler sa...

Centerpartiet hamnade direkt efter Miljöpartiet i SNF:s granskning så din kritiska hållning begriper jag inte.

Annie sa...

Jag tycker det är rätt förträffligt hur ni mp:are orkar att hålla på att leka med siffror.

Precis som jag svarade anders på min blogg så använder jag siffran nr 2 helt i den ordning som SNF faktiskt har presenterat den.

Sen måste jag påpeka detta att C inte driver en politik för någon organisations skull. Vi driver den utifrån ideologiska övertygelser.

Tomas Melin sa...

I det här inlägget nämner jag ju inte en enda siffra, bara vad SNF tycker :)

Vidare har jag aldrig klagat på hur du refererat SNF.

Till sist så tror jag också att både ni och vi driver politik efter ideologisk övertygelse. Skillnaden är att vi har en ideologisk politik som också är bra för miljön.